300 letá historie

Počátky tradice firmy Merck sahají do období krátce po třicetileté válce - v roce 1668 přichází do Darmstadtu Friedrich Jakob Merck a kupuje v centru města lékárnu U Anděla. Vyučil se lékárníkem a jako tovaryš poznal provoz lékáren v několika městech. Léčiva pro humánní i veterinární použití si připravoval v lékárně sám se svými pomocníky. Friedrich Jakob Merck zemřel poměrně brzo bezdětný a lékárnu převzal synovec Georg Friedrich. Od té doby se lékárna dědila vždy z otce na syna.

Přibližně v roce 1782 převzal lékárnu Johann Anton Merck, který měl již velmi solidní odborné vzdělání. Mezi jeho učitele patřil i Alessandro Volta nebo Martin Klaproth. Johann Merck si ve své lékárně založil malou laboratoř, kde se věnoval zejména mineralogickým studiím.

18. století - velký rozvoj věd

Osmnácté století bylo dobou plnou politických i myšlenkových zvratů. S přibývajícími přírodovědnými poznatky se začalo rozvíjet i vzdělání a příprava farmaceutů. Nejen v oblasti práce s laboratorními přístroji a léčebnými substancemi, ale i v chemii, matematice, biologii, botanice a mineralogii. Darmstadtskou lékárnu U Anděla převzal Emanuel Merck, syn Johanna Mercka, po důkladných studiích v Erfurtu, Frankfurtu i Berlíně, v roce 1816.

Objev prvních přípravků na tišení bolesti

V roce 1817 byl objeven Friedrichem Wilhelmem Sertürnerem v opiu morphin. Tím okamžikem byla otevřena cesta k výzkumu bází rostlinného původu, které jsou známy pod názvem alkaloidy. Emanuel Merck se po řadu let věnoval analýzám opiových alkaloidů a výzkumem jejich přípravy v čistém stavu. V roce 1827 zveřejnil publikaci Kabinet novinek, kde poskytl přesné návody na přípravu a výsledky klinických zkoušek. Brzy poté začal alkaloidy připravovat ve velkém. Stal se tak průkopníkem výroby alkaloidů, což v té době byly jediné přípravky na tišení bolesti.

Merck se zvětšuje a získává ocenění

Po svém počátečním úspěchu se pustil i do přípravy anorganických látek, zejména jodidu draselného. Prostory lékárny brzy nestačily rozvíjející se výrobě a Merck začal budovat nové výrobní prostory. Na své výrobky poskytoval záruku chemické čistoty a ve sporných případech žádal o dobrozdání nezávislého chemika. Za své výrobky, dodávané i mimo hranice Německa, získal bronzovou medaili na průmyslové výstavě v New Yorku roce 1853. Emanuel Merck hojně publikoval a stal se členem různých odborných společností a soudním znalcem v oblasti chemie.

V roce 1850, v období prudkého rozmachu průmyslové revoluce a období sjednocování Německa, Merck definitivně přeměnil rodinnou firmu v obchodní společnost, kterou předal svým třem synům. Nejstaršímu Carlu Wilhelmovi se dostalo ekonomického vzdělání, prostřední Georg Franz byl lékárníkem a nejmladší Wilhelm chemikem.

Průnik do nových oblastí farmacie

Vývoj se ovšem nezastavil. Výroba léčiv se stávala stále odbornější a náročnější, a proto se začala z lékáren pomalu přesunovat do chemických továren. U Mercka se vyráběly tehdy běžné léky - kapky, tablety, injekční ampulky, speciality jako Veronal a samozřejmě také chemikálie pro analytické účely. V roce 1895 bylo ve firmě vybudováno bakteriologické oddělení se zaměřením na výrobu očkovací látky proti pravým neštovicím. Dále přibyla diagnostika k prokázání nejvážnějších infekcí. Velký důraz byl kladen na čistotu a kvalitu všech preparátů. Z tohoto důvodu byla založena samostatná kontrolní laboratoř.

Zaměstnanci především - již před sto lety

Firma Merck zajišťovala na tehdejší dobu nezvyklé sociální podmínky. Pokud zaměstnanec plnil své úkoly pečlivě a svědomitě a zachovával služební tajemství, měl přislíbeno zaměstnání bez možnosti propuštění z práce, po dvaceti odpracovaných letech u firmy měl nárok na doživotní zabezpečení, náležela mu mzda v případě nemoci. Existovala úřednická, penzijní, vdovská a sirotčí pokladna. Dělníci mohli po roce získat bezúročnou půjčku a byla zřízena i podniková nemocenská pojišťovna.

Merck za oceánem

Ještě před koncem 19. století Merck rozšiřoval své působení i na zahraničních trzích - byly vybudovány pobočky a distribuční sklady v hlavních evropských velkoměstech včetně Petrohradu a Moskvy. Merck pronikl i za oceán - z americké pobočky se po válce stala samostatná firma Merck Co., po roce 1953 známá jako Merck, Sharp and Dohme (MSD). Vztahy mezi oběma samostatnými firmami byly definitivně zastaveny po druhé světové válce.

Světové války

Obě světové války firmu poznamenaly, ale vždy se podařilo závod znovu vybudovat, i když po náletu v roce 1944 bylo zničeno 70 % továrny.

V roce 1920 byl podnik přeorganizován a do čela firmy, do té doby řízené členy rodiny, bylo postaveno osmičlenné ředitelství. Jednotliví ředitelé - farmaceuti, chemici, ekonomové a právníci, mezi sebou měli přesně rozdělené kompetence. Od té doby se ve vedení společnosti vystřídalo mnoho význačných osobností nejenom z oblasti chemie a farmacie. Vznikl tak moderně řízený podnik, v němž rozhodující slovo měli nadále vnuci a pravnuci Emanuela Mercka.

Současnost

Dnes má firma kromě mnoha poboček ve Spolkové republice Německo zastoupení i ve více než 50 zemích světa a o jejích kvalitách se tak může přesvědčovat stále více zákazníků. Od roku 1991 působí i v České republice.