Metafolin

Je biologicky aktivní forma kyseliny listové/folátu, která se přirozeně vyskytuje v těle. Tato forma kyseliny listové je dostupná pro všechny maminky.

V období těhotenství má kyselina listová výsostné postavení mezi všemi vitaminy pro těhotné ženy. Hraje klíčovou roli při dělení buněk, je tedy nezbytná pro správnou tvorbu všech tkání a orgánů, a je též nepostradatelná pro správnou tvorbu červených krvinek. Tedy dodává všem orgánům kyslík.

Věděli jste, že…

... kyselina listová se v těle přeměňuje na důležité látky (foláty), avšak organismus téměř 50 % žen z genetických příčin nedokáže přeměnit dostatek kyseliny listové na tyto látky?

...dostatečné množství folátů v těle matky je nezbytné pro zmírnění rizika:

  • spontánních potratů v počátku těhotenství,
  • rozštěpů páteře (četnost až 2 případy na 1000 těhotenství),
  • vrozených srdečních vad (četnost až 7 případů na 1000 těhotenství).

Využití kyseliny listové

Kyselina listová

Proto, aby tělo dokázalo využít kyselinu listovou pro tyto pochody, musí ji po požití nejdříve ve střevní sliznici a játrech metabolizovat - přeměnit na aktivní formy, tzv. foláty. Pro tento proces však tělo musí mít dostatek enzymů, které kyselinu listovou dokáží štěpit. Klíčovým enzymem pro tuto přeměnu je MTHFR (5,10 methylen-tetrahydrofolátreduktáza).

Mutace MTHFR vedou ke snížení aktivity tohoto enzymu. Tyto geneticky způsobené poruchy MTHFR jsou vysledovány téměř u 50% evropské populace. U silnější, mužské poloviny naší populace, jakož i u žen, které ještě nerodily, se tento problém předem nezjistí, neboť nedochází ke zvýšené potřebě folátů. Nicméně v těhotenství se nedostatek folátů a z něj vyplývající zvýšená hladina homosysteinu, může projevit velmi zřetelně a často nevratně.

Užívání metafolinu má jednoznačnou výhodu, klinický účinek metafolinu není závislý na enzymatické aktivitě, která přeměňuje kyselinu listovou. Díky tomu má metafolin vyšší biologickou dostupnost než kyselina listová, dosahuje vyšších hladin i v mateřském mléce a je dostupný všem ženám (i ženám s rizikem MTHFR mutací).

Kyselina listová

Femibion jako jediný přípravek na trhu v České republice obsahuje metafolin v kombinaci s kyselinou listovou a dalšími vitaminy. Tato kombinace pomáhá zabezpečit dostatečný příjem kyseliny listové a tím zajišťuje správný vývoj plodu v nejrannějším stádiu těhotenství. Proto doporučujeme začít užívat Femibion 800 minimálně 4 týdny před plánovaným otěhotněním.

Věděli jste, že…

... průměrný příjem kyseliny listové stravou je 0,25 mg/den. Doporučené výživové množství pro netěhotné ženy je 0,4 mg/den, doporučené množství pro těhotné je 0,6 mg/den.

... nejbohatšími přírodními zdroji jsou játra, chřest, špenát, čočka, vlašské ořechy, celozrnné pečivo.

... v průběhu skladování a při tepelné úpravě dochází až k 95% ztrátám kyseliny listové